Tarihte Hamallara ait önemli günler ve olaylar / Nuri Kaymaz

0
2036

12.10.1872. Sirkeci hamalları greve çıktı.

 

1930- İstanbul’da Galata Köprüsü’nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845’te açıldığında, geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

Hamallar için araba Belediye tarafından tespit edildi.

Haber Akşam Postası, 24 İlk teşrin 1937. İstanbul hamalları için hamalları, sırtlarında ve omuzlarında yük taşımaları menedilmiş. Cemiyetinin talebi üzerine belediye muvafık bir araba modeli hazırlamış ve bunu hamallar cemiyetine göndermiştir. Hamallar cemiyeti cemiyetin öteden beri birikmiş olan parasını, azasının şu en sıkıntılı zamanında, kâmilen yeni model arabalar yaptırmak için harcamağa karar vermiştir. Yapılan arabalar bütün hamal bölüklerine tevzi edilecek, bedelleri ise bilahare müsait bir şekilde alınacaktır.

Yeni model arabalardan bir tane yaptırılmıştır. Bu modele göre diğerleri yapılacak ve bu suretle bütün İstanbul hamalları ayni tip arabayı kullanacaktır. Hamallar cemiyeti idare heyetinin iki sene de bir yapılan seçimi gelecek ayın sekizinden itibaren, üç gün içinde yenileneceğinden cemiyet o zamana kadar bu işi başarmak niyetiyle hareket etmektedir.
·
1941 yılındaki 193 sayılı demiryollar dergisinde, Amerika’da Hamallar Haftası nedeni ile yapılan yarışta hamallar 30’ar kilo yükle koştukları haber olmuştur.

11 Nisan 1961. Hamallar Cemiyeti, İstanbul Belediyesi’nin emekli subayları hamal kâhyası yapmasını protesto etti.

Temmuz 1977 de Sirkeci garda faili meçhul kişilerce bagaj bürosuna bırakılan bombanın patlaması sonucunda birçok kişi ile beraber garda hamallık yapan Eyüp KIRIK ve bir bagaj görevlisi demiryolcuda yaralanmıştır. Hamal Eyüp KIRIK hastanedeki tedavisinin ardından tekrar işbaşı yapmış

 

Nuri Kaymaz, 3 Haziran 2018 16:07 tarihinde yazdı: <nurikaymaz61@gmail.com>