Tarentumlu Pirus | Kifayet Ceylan

0
70

Pirus Zaferi, günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce kazanılmış en büyük yenilgilerden (!) biridir. Kral Pirus’u bilgeliğe taşıyan şey bu özeleştirel tespiti olmuştur. Pirus Zaferi’nin bunca yıldır politikaya, sosyolojiye, savaşlara konu olmasının nedeni, zaferin yenilgi olduğunun farkına varılmasıdır. Şair arkadaşımız Kifayet Ceylan, mimarisi mükemmel şiiriyle, günümüze el sallayarak bir kez daha anımsatıyor. Kutluyorum kendisini… Aziz Kemal Hızıroğlu

Yeni bir zafere hazırlanıyor
Tarentumlu Pirus
Adalet 
Hicri takvimin sararmış yaprağı kadar
Uzak ve sallantıda
Kazanılacak zafer ihtimalleri
Yatırılmış 
Zengin sofralarına
Fakir sofraları
Açlığın puşt meydanında

Yeni bir zafere hazırlanıyor 
Tarentumlu Pirus
Yaşananlar 
İnsanın kendine nasıl da sağır olabileceğini 
Anlatıyor 
Parmaklıklar ardına kapatılan sesler
Her bahar vurulup uzaklaştıkça bizden
Daha da çok duyuluyor gökyüzünden

Yeni bir zafere hazırlanıyor 
Tarentumlu pirus
Kirlenmiş koltuk değneğini
Bir kez daha sıvazlayıp
Yüzümüze karşı
Bir kez daha sallıyor 
Nasıl kazandığını unutmuş görünüyor
Kanlı zaferlerini

Yeni bir zafere hazırlanıyor 
Tarentumlu Pirus
Hırsızlığı, hainliği, satılmışlığı
Yalnızlığın anlatılmaz korkusu
Ölümün ağırlığını giyinip 
Yansımış gözlerine

Kifayet Ceylan

NOT:

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.

MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan arta kalan üç-beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

Modern Köleliğe Rest