Şiir Yasaklanmış / Kadir Benek

0
305

Çağ karanlık / Söz giyotinde…

I.

Şiir kılıçtan geçirilmiş

Cellat imgelerin derisini yüzüyor.

 

II.

Rönesansın ayak sesleri

Burjuva zincirde

Kadın cadı diye anıldı.

Orta çağda taşlandı,

Engizisyon öldü

Kilise devri kapandı

Papa kayıplarda,

İsa çarmıhta,

Meryem yasta,

Yakup’un gözyaşları sel,

Kaybedince Yusuf’u

Yusuf Züleyha’dan kaçıyor,

Züleyha Firavun’dan

 

III.

Ten ölür, tin yok olur.

Kaybeder özünü şiir

Çağ karanlık

Söz giyotinde.

 

IV.

Musa arar kavmi ile

Çölde Rabb’iyi

Yunus balığın karnında

Hüsranı yaşar

 

V.

Ve tutuşur kıvılcım

Yanar insan

Başlar aydınlığın çağı

Köleler azat edilse de

Cehalet aydınlığı,

Pusuda bekler.

Zincirlenir gene şiir

Şairler mahpus…

Ve

Yakılır şiirler

Sualsiz, sorgusuz…

..

Kadir Benek