Seyyid Onbaşı / Ali Tabakoğlu

0
149

Bir adam ve teneke kutular

Değiştirdi kaderini

Dünya Savaşının

Battı gemiler Marmara’ya

Kurtuldu Anadolu.

Mayınlar şans eseri döşendi

Nusrat mayın gemisi kahramandı

Tüm mürettebatta nişanlı ölüme…

Titredi dünya, şaşkındı Çörçil

Bir onbaşı Seyyid ve teneke kutular

Devirmişti koca dünyayı

Kurtulmuştu Anadolu.

Ne ikramiye aldı ne maaş

Kahraman Seyyid onbaşı.

Toktu gözü terk etmedi

İşini ve emekçiliğini

Onuruyla önek oldu cihana.

Ali Tabakoğlu