Piyon ve Şah / Bülent Güldal

0
255

PİYON VE ŞAH

Bir hayâl ustasına
şarap ne gerek

Öyle sarhoş ediyor ki
günün aynasından
yansıyan gerçek

Ömrüm benim
saf ırmağım

Aldanışlar putunu
koynunda taşıyanım

Aşk içre söylediğin
türkülerin içinden

Kırık bir kanatla
geçer giderim, sanmıştın

Önü arkası şiirdi
hayat muhabbetinin

Bir eksik bir fazla
düştün yine yalan kuyularına

Bir veda mektubu olmalı
aranızda gezinen şairin

Başında dönüyorsa
o uçurumun kokusu

El sallayıp uzaktakilere
kırdığını yüreğinden öpmeli

Üryan yürüdüğü yolun
dönüşü de üryandır

En önce bilendir o
gümbürtülerle geleni

Değer bulup izini sürerseniz eğer
şöyle deyin arkasından;

Şahı kuşatan piyonların
maharetlerini anlatıp gitti

Bülent GÜLDAL
*(Tmolos edebiyat, 2018)