Ömer Asım Aksoy Ödülü katılım koşulları

0
506

”Ömer Asım Aksoy Ödülü”nü Kazanan Deneme Kitabı Yazarına 5.000 Lira ödenecek. (son katılım tarihi. 05 Temmuz 2018)

 

Gazeteci, Yazar Şair Kerim Özbekler

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü”, 2018’de bir “deneme” kitabına verilecektir.

01) Ödüle aday yapıtın 01 Ocak 2017-30 Haziran 2018 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

02) Ödüle son başvuru tarihi, 05 Temmuz 2018’dir.

03) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

04) Ödüle aday gösterilecek yapıtın altı kopyasının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

05) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

06) Seçici kurul Adnan Binyazar, Yüksel Pazarkaya, Cengiz Bektaş, Feridun Andaç ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

07) Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

08) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

09) Ödül töreni, 26 Eylül 2018’deki 86. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

BİLGİ İÇİN;

Tel.0-312-4258360

Fax.0-312-4173328

E Posta.dildernegi@dildernegi.org.tr

Web.www. dildernegi.org.tr