Nazilli Belediyesi birinci gelen şiir sahibine cumhuriyet altını hediye edecek

0
302

Gazeteci, Şair, Yazar Kerim Özbekler…

İNCİR, ZEYTİN VE (VEYA) NAZİLLİ KONULU ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİSİNE
CUMHURİYET ALTINI HEDİYE EDİLECEK.(SON KATILIM TARİHİ.31 AĞUSTOS 2018
CUMA)…
T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI “İNCİR, ZEYTİN VE (VEYA) NAZİLLİ”
KONULU ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ;
01. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş bütün şairler katılabilir.
02. Şiirler Hece, aruz veya serbest vezinle yazılabilir.
03. Seçici Kurul Üyeleri, T.C. Nazilli Belediyesi çalışanları ve
birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
04. Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül
almamış olması gerekmektedir.
05. Yarışmacılar en fazla iki şiirle yarışmaya katılabilirler.
06. Şiirler, 10 kıtayı veya 40 satırı geçmeyecek şekilde, Times New
Roman yazı karakterinde, 12 punto bilgisayarda yazılarak, 7 nüsha
olarak hazırlanacaktır.
07. Şiir metninin üzerine ad, soyad yazılmayacak sadece rumuz
yazılacaktır. Rumuzun yanına 3 rakamdan oluşan bir sayı eklenecektir.
( Rumuzlarda karışıklığa ve benzerliğe meydan vermemek açısından.
Örneğin: Aydın Efesi 009 gibi.)
08. Yarışmacılar; kullandıkları rumuzu, ad ve soyadlarını, fotoğraflı
özgeçmişlerini, adres ve telefon bilgilerini, üzerine sadece
rumuzlarını yazdıkları kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarf, üzerine
rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)
09. Yarışmacılar; 7 nüsha şiirlerinin çıktısını koydukları üzerinde
rumuz yazılı zarf ile kimlik bilgilerini içeren üzerinde yine rumuz
yazılı diğer zarfı ayrı bir zarfa koyarak ekteki taahhütnameyi de
imzalayarak AYDIN YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ P.K.78 EFELER- AYDIN
Adresine ya elden teslim edecekler ya taahhütlü veya kargo ile
göndereceklerdir.
10. Yarışmaya gönderilen şiirler yarışma sonuçlandıktan sonra, ön
elemeye tabi tutulacak ön elemeyi geçen şiirler “İncir, Zeytin ve
(veya) Nazilli Şiirleri Antolojisi” adlı kitap haline getirilip
yayınlanarak 2018 yılı sene sonuna kadar katılımcılara, okullara
kütüphanelere okuyuculara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu yayından
dolayı şairler telif hakkı talep edemezler.
11. Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Tüm eserlerin her türlü kullanım hakkı T.C. Nazilli Belediyesine aittir.
13. Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul kararı geçerlidir.
14. Şiirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
TESLİM SÜRESİ;
Eserler en geç 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00 ‘ ye kadar elden,
postayla yada kargoyla teslim edilmiş olacaktır. Bu tarih ve saatten
sonra gönderilen eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma Sonuçları;
03Eylül 2018 tarihinde Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği face
sayfasından ve Nazilli Belediyesi’nin resmi Web sitesinden de
açıklanacaktır.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;
1) Prof. Dr. Duran NEMUTLU (ADÜ),
2) Şükrü ÖKSÜZ (Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı- Şair-Yazar-Gazeteci),
3) Beyhan ERDOĞAN (Emekli edebiyat öğretmeni şair yazar),
4) Yaşar UYAR (Emekli Öğretmen Şair, Yazar, Bakanlıktan onaylı Halk Ozanı),
5) Naim ÖZDAMAR Emekli Edebiyat Öğretmeni Şair, Yazar.

ÖDÜLLER VEÖDÜLLERİN VERİLMESİ;
Ödüller ve plaketler 5 Eylül 2018 tarihinde Nazilli’nin Kurtuluş
Gününde Nazilli Belediye Başkanı Sayın Haluk ALICIK tarafından
verilecektir.
1. Şiir; 1 adet Cumhuriyet altını + Plaket
2. Şiir; 1 Adet yarım altın + Plaket
3. Şiir; 1 adet çeyrek altın + Plaket
1.Mansiyon kitap seti + Plaket
2. Mansiyon kitap seti + Plaket
3. Mansiyon kitap seti + Plaket
NOT.Dereceye giren şiirlerden bazıları bestelenerek şarkı haline
getirilebilecektir.
Yarışmanın iptali; Nazilli Belediyesi her hangi bir sebepten dolayı
yarışmayı tek taraflı iptal edebilir, bu nedenle yarışmacılara karşı
yükümlülüğü yoktur.
İLETİŞİM;
Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Nazilli-Aydın
veya
Şükrü Öksüz;
PK.78 Efeler-Aydın
Tel.0-505-295 2578
Posta.sukruoksuz09@hotmail.com

EK: 1

TAAHHÜTNAME

AYDIN YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Nazilli Belediye Başkanlığı ve Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği
Başkanlığının koordinasyonunda Düzenlenen “İNCİR, ZEYTİN VENAZİLLİ”
konulu şiir yarışmasına gönderdiğim……..……….…………………..rumuzunu taşıyan
eser bütünüyle kendime aittir.
“İNCİR, ZEYTİN VE NAZİLLİ” konulu şiir yarışması şartname hükümlerini
aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, eserlerimin mali haklarını, yayma ve
çoğaltma haklarını Nazilli Belediyesi’ne devrettiğini ve Şükrü ÖKSÜZ
tarafından hazırlanacak olan kitaplarda ve programlarda
kullanılmasından dolayı her hangi bir telif ücreti istemeyeceğimi arz
ederim.
…../…../ 2018

ESER SAHİBİ
Adı Soyadı (imza)

ESER SAHİBİNİN RUMUZU : ……………….
ESER SAHİBİ ŞİİRİNİN
ADI:…………………………………………………………
ESER SAHİBİNİN ADRESİ : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
T.C. KİMLİK NOSU:…………………..
E-posta:
TELEFON :
Sabit : ………………………………….
Cep Tel: …