KÖROĞLU’NDAN GÜNCEL DÖRTLÜKLER

0
115

Köroğluyum kayaları yararım
Halkın kılıcıyım hakkı ararım
Şahtan padişahtan hesap sorarım
Uykudan uyanan katılır bana…

xxx

Yiğit olun serden geçin
Dolu badelerden için
Her koldan bir yiğit seçin
Gelende Konya kervanı

xxx

Hey nazlım ahdından dönme
Nar-ı aşkta düşüp yanma
Zaman böyle kalır sanma
Gönül senden alınmaz mı

xxx

Topuzu çekmeli yola durmalı
Bezirgan bozmalı çerçi vurmalı
Sonunu düşünme nolup nolmalı
Kovan aslan gibi alıp gelmeli

Deli Yusuf derler benim adıma
Râm etme bir kulun asla dâdına*
İşte nasihatım budur zâtına
Kesmeli kervanı alıp gelmeli

Yarın burdan kalkıp gitmeli düze
Allah yardım ede burada bize
Almalı kervanı çıkmalı yüze
Bu dağlarda mesken tutup kalmalı

Akar abıhayat biter yemişler
Aslan gibi bu dağlarda kalmalı
Yürü oğlum burda aslanlar yatar
Aslan yatağında aslan olmalı

  • Râm etme: eğilim gösterme, yönelme (“rahmetme” biçiminde yanlış transkrip edilmiş, orijinal metinde râm olmalı) 
    dâd: hak, tüze