Günün Kitabı | İronik ve Satirik bir Adam | M. Zeki Gezici

0
115

Şair Kitabında, Sevişmediğim Gün Ölürüm…

Yaşamın koynunda yabani bir gül gibi
büyüyen aşkın şiirini yazıyor.
Aşk şairin yaşamında ve imgeleminde bir hayat felsefesi olarak yer bulmuş.
Bıçkın, uzlaşmaz, katıksız bir tavır alış aşktan yana.
Ancak aşk onda kendine hayallerden mavi bir dünya kurmuş hafif ruhların içinde yüzdüğü mutluluk denizi değil.
Şair elbette, aşkın derinine inmekle kendini mutlu hissediyor, ancak bu gerçeğin gizini çözme çabasıyla felsefi bakışıyla elde edilmiş bir mutluluk…

Belki de bu yüzden başlığına ”sevişmek” sözcüğünün çıkardığı kitabında, Marksist duruşunu veciz sözlerle sayfalarına taşımaktan kaçınmıyor.
Aslında şair ideolojisine de aşka baktığı gibi bakıyor.

Sık sık doğa metaforlarının yer aldığı kitapta, tarihsel olaylar da şiire giriyor.
İronik bir satirizmle yazılmış,
mizah ile şiirin ele verdiği, geri planda felsefi bir bakışın
durduğu yaşamdan zevk alan şiirler…

CUMHURİYET KİTAP / Sayı 722