Edebiyatla Ahmaklaştırma, Felsefe ile Çökertme / Taylan Kara

0
371

KİR TEORİSİ KİTABININ ÖNSÖZÜNDEN…

 

İnsanı kafasından yakaladınız mı, kol ve bacak kolay gelir. Gramsci

…Kültür-sanat-felsefe alanından konuşacak olursak çöküşün kısa formülü için şunu söyleyebiliriz: Edebiyatla ahmaklaştırma, felsefeyle çökertme…
Ahmaklaştırma, “masaya zürafa diyen”, “karanlığı güneş olarak tanımlayan” onlarca gazetenin yüzlerce köşesinden, televizyonlardan, radyolardan, kitaplardan, üniversite kürsülerinden başlamış ve topluma pompalanmıştır. Çöküş biraz da dipnotlarla, atıflarla, binlerce sayfa akademik yazıyla, edebiyatla yaratılan iklimle olmuştur. Tarihin altın kuralı hiç şaşmaz: Körleştiren körleşir.
Ahmaklaştıranlar ilk önce ahmaklaşır.
…Ahmaklaştırıcılar, Gramsci’nin sözünün iyi uygulayıcılarıydı. İnsanımızı kafasından yakaladılar; gövdeler, kollar, bacaklar kafaların ardından gitti. Özgürleşmek, insanın yakalandığı yerden başlar. İnsan, nereden yakalandıysa oradan özgürleşir. Gövdelerin, bacakların, kolların özgürleşmesi, kafaların kurtulmasına bağlıdır.